Piraterij op een onbewoond eiland

Het was er zo paradijselijk rustig en vredig op dat onbewoonde eiland. Er leefden
slechts een select groepje ‘excentrieke’ mensen. Die hoogstwaarschijnlijk niet eens zo excentriek waren, maar door de bewoners van de buitenwereld wel als dusdanig werden beschouwd. ‘Want wat hadden die mensen in hemelsnaam op dat godvergeten eiland te zoeken!

  • Behalve het ‘fruit’ dat daar aan de bomen groeide, was er immers bijna niks verkrijgbaar.
  • De gedragscodes en infrastructuur waren er ‘zo anders en raar’.
  • Bovendien koste het een fortuin om überhaupt op dat eiland te komen. 
  • En de communicatie met de buitenwereld vergde daarbij nog eens behoorlijk wat inventiviteit en moeite.

Maar de eilandbewoners vonden er vooral de kwaliteit, functionaliteit en stabiliteit die zochten.

Gaandeweg kreeg de buitenwereld – via de muziek en ideeën die van het eiland afkomstig waren – lucht van het paradijselijke eiland. Steeds vaker kwamen er dagjesmensen naar het eiland. En al spoedig werd de infrastructuur van het eiland aangepast aan de bezoekers, in de hoop dat zij zich ‘thuis’ zouden voelen en voorgoed op het eiland zouden blijven. Dat de ‘natives’ zich steeds vaker ontheemd voelden was niet van belang: want het marketingplan sloeg aan en al snel werd het eiland overspoeld door nieuwe bewoners!

In het begin had deze explosieve groei zeker ook zijn voordelen: het werd vanwege massabouw stukken goedkoper om op het eiland te wonen, er kwamen nieuwe subwijken bij en de communicatie met de buitenwereld werd laagdrempelig. Maar anderzijds daalde de kwaliteit aanzienlijk en deden virussen, conflicten en rotte appels hun intrede. De honger naar meer en meer bewoners leek te gaan prevaleren boven het waarborgen van het daadwerkelijk inhoudelijke leefgenot.

Het is dus nog maar de vraag hoe lang het goed blijft gaan, daar op dat eiland; of dat het op den duur ten onder gaat aan haar eigen ambitie? If you are a pirate, why join the navy after all?

Babs Baay / Art-Director 

 

Deze column werd op 29 mei 2012 op de site van CreatiefZuid gepubliceerd.