Beroepsgeheim

Momenteel ligt neurochirurg Kees Tulleken, die medische informatie over de gezondheidstoestand van prins Friso naar buiten bracht onder vuur: ‘Heeft hij zijn beroepsgeheim geschonden?’. Dat artsen en advocaten een beroepsgeheim en daarmee zelfs zwijgplicht én verschoningsrecht hebben, zal niemand onbekend zijn.
Dit beroepsgeheim waarborgt de privacy van patiënten/cliënten en stelt de vrije beroepsbeoefenaar in kwestie in staat om ongehinderd zijn of haar werk ten gunste
van de patiënt/cliënt te doen.

Dat ontwerpers ook een beroepsgeheim* hebben, zal minder bekend zijn; hoewel dit
juist een onontbeerlijk en zéér essentieel deel van het ontwerperschap is. Een goed ontwerp begint immers bij een uitgebreide en transparante bedrijfsbriefing waarin de opdrachtgever de ontwerper vaak zeer vertrouwelijke bedrijfsinformatie geeft. Denk bijvoorbeeld maar eens aan bedrijfs- en ontwerpplannen voor nieuwe producten of diensten, nieuwe vestigingen, een nieuwe bedrijfsidentiteit, campagnes, fusies etc.
Je moet er als bedrijf dan toch niet aan denken dat deze (achtergrond)informatie via je ontwerper bij de concurrent terecht komt? Maar als er al niet openlijk met de ontwerper gecommuniceerd zou kunnen worden, hoe zou deze dan wel een juiste en volledige visuele vertaalslag naar het ontwerp zelf kunnen maken? Een ontwerp zou zonder dit beroepsgeheim dan ook bij voorbaat gedoemd zijn om te mislukken!

Onlangs vroeg een bevriende vakgenoot mij nog uit pure en goed bedoelde interesse wat voor opdrachten ik had lopen. Toen ik antwoordde dat het niet aan mij, maar aan mijn opdrachtgevers zelf is om deze ontwerpen als eerste te publiceren, keek hij me raar aan en zei: ‘Jij hebt ook altijd geheime opdrachten! Dat heb ik nog nóóit gehad...’.

Conform mijn Algemene Voorwaarden van de BNO ben ik verplicht om vertrouwelijk met de aan mij beschikbaar gestelde informatie om te gaan. Maar bovenal hanteer ik deze gedragsnorm vanuit mijn morele geloof dat deze vertrouwensrelatie dé synergetische krachtbron van een goed ontwerp is. En dat is geen beroepsgeheim, maar wel hét magische geheim van mijn beroep!

Babs Baay / Art-Director 

--- Met dank aan Kitty de Jong van de BNO / www.bno.nl

*Beroepsgeheim: niet iedere ontwerper heeft bij voorbaat dezelfde norm of (juridische) plicht als het om vertrouwelijke informatie gaat. Indien hierover niks is opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de ontwerper (of deze geen AV heeft) kan er altijd nog een Geheimhoudingsovereenkomst worden opgesteld.


Deze column werd op 22 februari 2012 op de site van CreatiefZuid gepubliceerd.